Mobilna predizbira
Android Apple
Megatel mobilna predizbira
Nalozi aplikacijo
Brez stroškov implementacije
Brez sprememb v načinu klicanja
Brez menjave mobilnega operaterja
Brez podatkovne povezave ali interneta
Cenejši klici
facebook
linkedin
youtube
Načini plačila
Moneta

Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI TUJINA.MEGATEL.SI

OPOZORILO: Ob registraciji se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih Splošnih pogojih uporabe spletnih vsebin/storitev na tujina.megatel.si. Vsakič, ko se prijavite na tujina.megatel.si, potrjujete, da se strinjate z vsemi določbami in sprejemate vse navedene pogoje uporabe. V kolikor se z določbami ne strinjate, vam uporaba storitev ni dovoljena in se tako ne smete registrirati.

Splošni pogoji uporabe spletnih vsebin/storitev tujina.megatel.si

1. Splošne določbe
Vsebina splošnih pogojev o uporabi spletne strani tujina.megatel.si se nanaša na pogoje uporabe vsebin na spletnih straneh tujina.megatel.si ter predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med ponudnikom ter uporabniki oz. člani spletne strani tujina.megatel.si.

2. Definicije pojmov
Ponudnik, lastnik, skrbnik spletne strani tujina.megatel.si je Mega M, d.o.o., Šaleška cesta 2a, 3320 Velenje, Slovenija (v nadaljevanju ponudnik). Ponudniki poti so ponudniki spletne povezave, ki jo pri njih najemajo uporabniki ali ponudnik. Uporabnik storitve je vsaka oseba, ki obišče spletno stran tujina.megatel.si in jo na kakršenkoli način uporablja (v nadaljevanju uporabnik). Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev ponudnika na način, pod pogoji in v skladu s temi Pogoji ter drugimi navodili ponudnika.
AVTORSKE PRAVICE Uporabnik z registracijo in objavo svojih vsebin na tujina.megatel.si podjetju Mega M, d.o.o. dovoljuje javno priobčitev na vseh medijih in v vseh zakonsko določenih oblikah, ki so v lasti podjetja Mega M, d.o.o. in dovoljuje, da si katerakoli tretja oseba na tujina.megatel.si vsebine ogleda in pretoči na svoj računalnik in začasno ali trajno fiksira. Za morebitno nadaljnjo razpolaganje tretjih oseb z vsebinami Mega M, d.o.o. ni odgovoren, niti nima vpliva na ravnanje tretjih oseb in zato napram uporabniku v zvezi z nadaljnjo uporabo ni odgovoren, s čimer je uporabnik seznanjen in se strinja. Uporabnik izrecno zagotavlja, da z objavo svojih vsebin, ki jih objavlja na spletni strani niso kršene pravice intelektualne lastnine niti osebnostne pravice tretjih.

3. Dostopnost spletne strani tujina.megatel.si
Spletne strani so praviloma dostopne 24 ur na dan in vse dni v letu. Ponudnik si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do spletnih strani tujina.megatel.si zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem, si ponudnik pridržuje pravico tudi do daljših ustavitev dostopa do tujina.megatel.si. Ponudnik ne jamči dostopnosti strani ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov poti, ali kakršnihkoli izpadih, napakah, drugih tehničnih motenj ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje ...) ter višje sile.

4. Način dostopa
Uporaba in dostop do spletne strani tujina.megatel.si sta zagotovljena 24 ur na dan, razen v primerih, določenih v 3. členu splošnih pogojev. Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da ob sumu zlorab, navedenih v 9. členu splošnih pogojev, omeji ali prekine dostop do vsebin tujina.megatel.si na posamezno geslo. Uporabnik lahko kadarkoli in zaradi kakršnegakoli razloga s pisnim obvestilom prekine članstvo v tujina.megatel.si. V tem primeru naloženo dobroimetje zapade in v nobenem primeru ni vračljivo.

5. Pogoji uporabe
STAROST IN ODGOVORNOST
Za uporabo vsebin objavljenih na tujina.megatel.si ni starostnih omejitev. Članstvo v tujina.megatel.si je namenjeno vaši lastni uporabi. Registracija drugih oseb ni dovoljena, za kar jamčite s polno odškodninsko odgovornostjo in nase prevzemate pasivno legitimacijo v primeru spora. Ni dovoljeno pooblastiti ali prijaviti drugih oseb oz. kakorkoli drugače preusmeriti vašega uporabniškega računa. Prav tako ni dovoljena uporaba storitve za kakršnekoli nezakonite namene. Ponudnik lahko po lastni presoji zavrne dodelitev uporabniškega imena, ki nakazuje na drugo osebo, je zaščiteno s pravicami prava blagovnih znamk ali drugimi pravicami, je obsceno in drugače nesprejemljivo.
DRUGA PRAVILA UPORABE
Za zagotavljanje kakovostne uporabe storitev se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi upošteval vsa navodila in druga pravila uporabe objavljena na spletnih straneh tujina.megatel.si.

6. Splošna priporočila uporabnikom
Uporabnik naj skrbno hrani svoje geslo in uporabniško ime. Storitve uporabljajte v skladu z navodili in priporočili ponudnika storitve in navodili ponudnika poti. Uporabniki naj se zavedajo, da so kljub skrbi in nadzoru storitev, možne zlorabe. Ponudnik storitev bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila za uporabo storitev in Pogoji.

7. Zasebnost in varstvo podatkov
V primeru izpolnitve spletnih obrazcev na spletni strani tujina.megatel.si z osebnimi podatki se šteje, da je z vnosom podatkov in potrditvijo obrazca podana osebna privolitev posameznika za obdelavo posredovanih osebnih podatkov. Ponudnik storitev se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov ter jih bo uporabljal, hranil in obdeloval izključno za potrebe izvajanja storitev ali za namen za katerega so bili osebni podatki posredovani. Osebne podatke uporabnikov bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

8. Zavrnitev odgovornosti
Uporabnik se mora zavedati, da:

 • Spletne tehnologije za prenos in dostop do vsebin niso 100 odstotno zanesljive. Ob morebitnih izpadih delovanja zaradi ponudnikov poti, ponudnik vsebin ne prevzema odgovornosti.
 • Ponudnik vsebin in ponudnik poti nista odgovorna za nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika.
 • Uporabnik za uporabo video vsebin potrebuje primeren računalnik.
 • Uporabnik za uporabo video vsebin potrebuje primerno hitro spletno povezavo v internet. Minimalna zahtevana hitrost povezave je 128 Kbps, priporočljiva pa najmanj 512 Mbps.
 • Ponudnik vsebin ne more zagotavljati delovanja storitev v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitev.
 • Ponudnik vsebin ne odgovarja za vsebino objavljeno na spletnih straneh tujina.megatel.si, katere avtorji so uporabniki spletne strani tujina.megatel.si.
 • Ponudnik vsebin si pridružuje pravico odstraniti vsebinsko neprimerna sporočila, fotografije, video.

9. Uporabnik se zaveže, da:

 • storitev ne bo uporabljal z namenom objavljanja ali propagiranja katerekoli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo,
 • v svoji komunikaciji ne bo uporabljal groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja,
 • ne bo komuniciral z drugimi uporabniki v imenu drugih oseb,
 • storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh pogojih,
 • ne bo distribuiral avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,
 • ne bo poskušal pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov,
 • ne bo nadlegoval drugih uporabnikov, če ti izrazijo svoje nestrinjanje s komunikacijo,
 • ne bo na noben način kopiral, shranjeval ali posredoval celih ali delov vsebine spletne strani tujina.megatel.si,
 • ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam.

10. Vsebine uporabnikov
S posredovanjem vsebine na portal tujina.megatel.si uporabnik izrecno dovoli javno objavo te vsebine (dela) v okviru portala, in sicer na način in pod pogoji teh pogojev in v skladu z navodili za uporabo storitve, pri čemer s posredovanjem vsebin brezplačno, neizključno in do preklica prenese na družbo Mega M, d. o. o. materialne avtorske pravice, in sicer:

 • vse pravice uporabe dela v telesni obliki, zlasti pravico reproduciranja;
 • vse pravice uporabe dela v netelesni obliki (objava v javnosti), zlasti pravico javnega izvajanja, pravico javnega prenašanja, pravico javnega predvajanja s fonogrami in videogrami, pravico javnega prikazovanja, pravico radiodifuznega oddajanja, pravico radiodifuzne retransmisije, pravico sekundarnega radiodifuznega oddajanja in pravico dajanja na voljo javnosti;
 • vse pravice uporabe dela v spremenjeni obliki, kar obsega zlasti pravico predelave in pravico avdiovizualne priredbe;
 • vse pravice uporabe primerkov avtorskega dela, to je pravico distribuiranja in pravico dajanja v najem.
 • Vse to za namen objavljanja vsebin v sklopu portala.

Uporabnik ne bo zahteval nikakršnih povračil v zvezi z objavo posredovanih vsebin.

Uporabnik, ki bo posredoval vsebine oziroma bo za to uporabljal storitve portala, je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko povzročil družbi Mega M, d. o. o. ali tretjim osebam s posredovanjem vsebin in uporabo storitev portala.

Mega M, d. o. o. v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za objavljene vsebine v okviru storitev portala.

Uporabnik izrecno zagotavlja, da bo storitev portala uporabljal zgolj in samo na način, ki ne bo kršil pravic, tako avtorskih kot osebnostnih in drugih pravic tretjih oseb ali Mega M, d. o. o., da bo storitev uporabljal v skladu z veljavnimi predpisi in je ne bo uporabljal na ali za nedovoljen način ali namen.

Uporabnik, ki bo vsebine objavil ali posredoval vsebine v objavo, je v celoti odgovoren za objavljene ali posredovane vsebine, in sicer tako za njihovo vsebino, kot kakovost.

Uporabnik ne bo v nobenem primeru posredoval v objavo vsebin, v ali na katerih se bodo nahajale tretje osebe, ki ne bodo soglašale z javno objavo teh vsebin, prav tako pa ne bo posredoval vsebin, ki bodo vsebovale kakršnekoli druge podrobnosti, zaradi katerih ali na podlagi katerih bi bile lahko prizadete katerekoli pravice tretjih oseb, niti ne bo vsebin posredoval na način, ki bi lahko povzročil kakršnokoli škodo ali bi bil v nasprotju z veljavno zakonodajo in predpisi.

Uporabnik tudi izrecno zagotavlja, da je nosilec vseh avtorskih in sorodnih pravic ali drugih pravic na in v zvezi s posredovanim vsebinami.

Uporabnik se izrecno zavezuje, da bo vse vsebine posredoval ob spoštovanju zakonskih določb.

Uporabniki, ki želijo sodelovati v zabavnih vsebinah, morajo navesti svoje uporabniško ime, geslo in elektronski naslov. Administratorji ne odgovarjajo za zasebnost uporabnikov. Vse uporabnike, ki bi med poslanimi vsebinami naleteli na karkoli neprimernega, prosimo, da nas o tem obvestijo po elektronski pošti. Pridržujemo si pravico, da po svoji presoji in brez pojasnila odstranimo ali spremenimo katerikoli podatek, ki ga pošljete, če se nam zdi ta neprimeren.

To spletno mesto utegne vsebovati povezave z drugimi spletnimi mesti in datotekami. Ker nimamo nadzora nad njihovo vsebino, ne odgovarjamo, če je ta žaljiva ali neprimerna. Takoj, ko bomo ugotovili, da je vsebina kateregakoli spletnega mesta ali datoteke neprimerna, bomo povezave z njimi odstranili.

Uporabniki lahko spreminjajo svoje podatke tako, da se prijavijo z uporabniškim imenom in geslom in spremenijo katerikoli podatek v svojem profilu.

Za uporabo spletnih strani morate imeti v svojem brskalniku vključene piškotke (cookije), ki tu nastopajo kot nosilci vašega uporabniškega imena in gesla, vam nudijo vpogled v možnosti izbire in vam omogočajo, da se prijavite.

S tem, ko obkljukate 'Prebral sem pravila foruma in se z njimi v celoti strinjam.' in pritisnete na gumb 'Registracija' potrjujete, da sprejemate odgovornost za vse podatke in datoteke, ki jih boste poslali. Zavezujete se tudi, da ne boste pošiljali avtorskih del, za katere vi ali drugi lastniki nimate avtorskih pravic. Prav tako se zavezujete, da ne boste pošiljali podatkov in vsebin, ki bi bile prostaške, senzacionalistične, sovražne, grozeče, v nasprotju z zakonom, ki bi kršile zasebnost drugih ali namigovale na spolnost.

11. Reklamacije
Uporabnikom je zagotovljena tehnična podpora in pomoč na elektronskem naslovu podpora@megatel.si, ob delavnikih med 8. in 16. uro pa na telefonski številki 037770010.
Ponudnik vsebin vodi vse morebitne reklamacijske in druge postopke z uporabniki, skladno s svojimi pravili delovanja in veljavno zakonodajo RS. Ponudnik vsebin se zavezuje, da bo tekoče reševal morebitne tehnične in/ali vsebinske reklamacije. Ponudnik vsebin bo v primeru utemeljenih reklamacij zagotovil uporabnikom odpravljanje vzrokov za reklamacijo ter, v kolikor ugotovi nepravilnosti na strani ponudnika poti, posredoval ponudniku poti, ki je dolžan napako odpraviti.
V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik vsebin zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času ter o tem obvestil uporabnika. Če se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, bo ponudnik vsebin predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi ponudnika poti, ki je dolžan napako odpraviti. Vse reklamacije povezane z delovanjem internetnega omrežja rešuje ponudnik internetne povezave uporabnika storitve.

12. Kršenje pogojev
Ponudnik vsebin si pridržuje pravico, da uporabnike, ki kršijo Pogoje ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do spletnih strani tujina.megatel.si.

Ponudnik vsebin si pridržuje pravico onemogočiti dostop uporabnikom, ki namerno ali iz malomarnosti posredujejo tretjim osebam svoje geslo in/ali uporabniško ime. Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev ali ponudniku poti kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja. Morebitne kršitve pri uporabi spletnih strani s strani drugih uporabnikov sporočite ponudniku storitev z e-pošto na naslov info@megatel.si ali pisno na naslov Mega M, d.o.o, Šaleška cesta 2a, 3320 Velenje.

13. Spremembe
Ponudnik vsebin lahko spreminja pogoje uporabe vsebin. Ponudnik vsebin se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi pogojev uporabe na primeren način o tem obvestil uporabnike.

14. Kaj so piškotki in kako delujejo?

Piškotek je majhna datoteka, ki se shrani na računalniku ob obisku spletne strani. Piškotki vsebujejo različne informacije, ki jih spletna stran prebere, ko jo ponovno obiščete. Uporablja jih večina sodobnih spletnih strani.

Sami po sebi piškotki niso škodljivi, ne vsebujejo virusov ali kakšne drugačne zlonamerne kode. Uporabljajo se za različne namene, za seje (npr. prijavljanje na forume), za košarice v spletnih trgovinah, za prikaz različnih naprednih vsebin na spletni strani(npr. zemljevidi, video), za vodenje statistike obiska strani, za podporo vtičnikom družabnih omrežij1, ter tudi za prikazovanje oglasov po meri uporabnika spleta.

Zakonsko omejevanje piškotkov je predvsem posledica zlorabe tehnologije piškotkov za sledenje uporabnikom in s tem poseganja v zasebnost na spletu.

Vrste piškotkov

 • Piškotki imajo lahko zelo različne sestavine. Dobri piškotki so zelo koristni za obiskovalce, še posebej za seje, prijave, košarice artiklov in podobne naloge spletne strani.
 • Nekateri piškotki so koristni predvsem za lastnike spletnih strani. Na primer služijo za spremljaje količino obiska, torej doseg svojega spletnega mesta, posredno pa koristijo tudi končnim obiskovalcem, saj omogočajo avtorjem vsebin vpogled v to, kateri prispevki na spletni strani so za obiskovalce zanimivi, na podlagi povratnih informacij, pa lahko spletno stran približajo bralcem z zanimivejšimi vsebinami.
 • Nekateri piškotki pa, vsaj iz vidika Informacijskega urada, niso dobri. Ti neokusni piškotki predvsem beležijo podatke o vaših aktivnostih na spletu, ki jih potem v obdelajo in pridobljene informacije posredujejo tretjim subjektom, najpogosteje oglaševalcem. Zaradi tega se na primer različnim ljudem na spletu prikazujejo različni oglasi. Vsak vidi oglase izdelkov in storitev, ki jih bo bolj verjetno kupil. Lastnikom sledilnih piškotkov pa to omogoča večji zaslužek iz oglaševanja.

Urad informacijskega pooblaščenca deli piškotke predvsem glede na invazivnost:
 • Začasni ali sejni piškotki
 • Trajni ali shranjeni piškotki
 • Lastni piškotki
 • Drugi piškotki

Vsako vrsta piškotkov se v zakonodaji in smernicah pooblaščenca tretira drugače, kar lastnikom spletnih strani in spletnim razvijalcem otežuje doseganje skladnosti z Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Lastnikom spletnih strani nalaga, da se morajo o problematiki zasebnosti piškotkov podrobno podučiti, ter o uporabi le teh osveščati tudi svoje spletne obiskovalce. V primeru invazivnejših piškotkov pa morajo od obiskovalcev pridobiti soglasje za njihovo uporabo.

Onemogočanje piškotkov

Vi odločite, ali boste dovolili shranjevanje piškotkov na vaši napravi. Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate v vašem spletnem brskalniku. Za informacije o nastavitvah za piškotke izberite spletni brskalnik, ki ga uporabljate.

Če piškotke izključite, so lahko nekatere možnosti spletne strani onemogočene.


Velenje, 10.1.2013